Hyreshus Telestad

Hyreshusen Telestad ägs av Cartagena AB som är ett fastighetsbolag specialiserat på att äga och förvalta moderna hyreshus. Läs mer på www.cartagenainvest.se.
 
  I Växjö äger Cartagena sedan tidigare Hovshaga centrum i norra delen av staden. Här finns 100 hyreslägenheter tillsammans med ICA-butik, pizzeria, vårdcentral mm. Vi vet att de flesta hyresgästerna trivs mycket bra och det är få lägenheter som blir lediga. Vi renoverar och höjer standarden på lägenheterna succesivt. De nyrenoverade lägenheterna har en standard som motsvarar nybyggda bostadsrätter.
 
  Avsikten är att hyresgästerna skall erbjudas ett boende av hög standard och med god service. Det senare uppfylls service bl a genom att vår administration och vaktmästarfunktion är lättillgänglig, samt att eventuell felavhjälpning kan ske omgående. Målsättningen är att våra hyresgäster skall trivas och föredra att bo kvar inom vårt fastighetsbestånd. Dessutom skall vårt goda renommé göra det lätt att få nya hyresgäster vid avflyttning.